KM 794/21

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Beata Lidia Cichy, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kpc na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie w dniu w dniu 15-11-2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

położonej pod adresem: 64-200 Wolsztyn, ul. Wybickiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1E/00031929/7,
będącej własnością dłużnika: Karol Groenwald.

jt. nieruchomość gruntowa (działka nr 470 o pow. 0,0884 ha), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z częścią usługową w trakcie realizacji, w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. W budynku wydzielona jest część usługowa, z własnym wejściem, przeznaczona na gabinety lekarskie. Do budynku przylega garaż. Powierzchnia użytkowa: 505,85 m2 (w tym: część mieszkalna – 393,59 m2, część gabinetowa – 75,26 m2, garaż – 37 m2).
UWAGA: budynek w budowie, stan budynku od ok. 10 lat nie uległ zmianie, nie są prowadzone prace budowlane, obiekt nie posiada zgłoszenia zakończenia budowy ani pozwolenia na użytkowanie.
Konstrukcja: ławy fundamentowe, ściany z bloków gazobetonowych i cegły; stropy gęstożebrowe, dach drewniany dwuspadowy kryty dachówką. Stolarka okienna pcv. W oknach w piwnicy kraty. Drzwi: do części gabinetowej pcv, przeszklone, do części mieszkalnej drewniane. Tynki cementowo-wapienne i gipsowane. Podłogi: posadzki betonowe. Wykończenie ścian: tynki gipsowane. Instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, centralnego ogrzewania (piec na paliwo stałe), energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej do szamba.
Teren działki gruntowy, trawiasty, zarośnięty, z utwardzeniem z kostki brukowej przed budynkiem. Działka ogrodzona.
Dojazd drogą utwardzoną z kostki brukowej – bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Kształt działki: regularny. Ukształtowanie terenu: płaskie.

Suma oszacowania wynosi 1.481.700,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszac. i wynosi 1.111.280,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest w kwocie 148.170,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska O/Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Cena wywołania: 1111280 zł
Data licytacji: 2023-11-15