753/18

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Beata Lidia Cichy, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2023 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego z/s: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się:
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej KW nr PO1E/00027780/9 do 1/8 części

położonego pod adresem: 64-212 Siedlec, Belęcin 80/5, dla którego Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1E/00049555/3
będącego własnością dłużnika: MACIEJ BRYCHCY.

jt. lokal mieszkalny nr 5 w budynku 80 (budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony). Lokal składa się z 3 pokoi kuchni, łazienki i korytarza. Powierzchnia użytkowa lokalu: 57,10 m2. Do lokalu przynależą piwnice nr 11 i 12 o pow. użytk. łącznej 8,60 m2. Właściciel lokalu korzysta z pomieszczenia w budynku gospodarczym. Wykończenie ścian: malowanie emulsyjne, tapeta, cegła elewacyjna. Wykończenie podłóg: panele, płytki. Stolarka okienna: pcv. Stolarka drzwiowa: płytowa + drzwi zewnętrzne metalowe. Instalacje: wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej, gazowa ciepłej wody (piec gazowy 2-funkcyjny), centralnego ogrzewana (piec gazowy 2-funkcyjny). Stan techniczny budynku: zadawalający. Standard lokalu: przeciętny. Funkcjonalność lokalu: dobra. Warunki utrzymania lokalu: dobre.
UWAGI: lokal na dzień wizji zamieszkały i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
Teren działki gruntowy trawiasty. Dojścia do klatek utwardzone kostką betonową. Przed budynkiem parking; na tyłach działki budynek gospodarczy. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną – bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 182.560,00 zł,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 136.920,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest w kwocie 18.260,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska O/Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Cena wywołania: 136920 zł
Data licytacji: 2023-12-20