KM 561/17

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-06-2017r. o godz. 12:00 przy ul. Sienkiewicza 3A, 64-200 Wolsztyn ( Nissan Micra ), 12:25 ul. Marcinkowskiego 1, 64-200 Wolsztyn ( Opel Vectra ) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

1
Nazwa ruchomości: Samochód osobowy – NISSAN MICRA, rok 2009, nr rej. PWL18208, nr nad. SJNEBAK12U3152355
Wartość szacunkowa: 7 000,00 zł 
Cena wywołania: 5 250,00 zł
2
Nazwa ruchomości: Samochód osobowy – OPEL VECTRA – pojazd przeznaczony do utylizacji, bez dowodu rejestracyjnego
.nr rej. PWL 23 KJ
Wartość szacunkowa: 100,00 zł 
Cena wywołania: 75,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej