KM 7/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00003733/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-10-2017r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: Jarosław Piotr Skonieczny, położonej: 64-212 Siedlec, ul. Spacerowa 12, ŻODYŃ, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1E/00003733/1.
jt. nieruchomość gruntowa (dz. nr 26 o pow. 0,28ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 235,16 m2, w zabudowie wolnostojącej. Budynek jest parterowy, częściowo z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Ściany z pustakow. Budynek złożony z 2 części: starej oraz w dobudowanej.Wykaz pomieszczeń: PARTER: wiatrołap, łazienka, 3 pokoje, kuchnia, spiżarnia, pokój dzienny, hall, kuchnia, garaż, PODDASZE: pokój, pomieszczenie strychowe oraz pokój, sypialnia, hall, łazienka. Instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, centralnego ogrzewania (z pieca węglowego), elektryczna gazowa. Wiek budynku: ok. 60 lat, rozbudowany po 2000 roku. Stan techniczny: zadawalający. Na działce znajdują się 2 murowane budynki gospodarcze oraz 2 wiaty. Działka ogrodzona o kształcie regularnym, teren gruntowy, częściowo utwardzony. Otoczenie: dobre, zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny rolne. Dojazd: drogą asfaltową – bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
UWAGI: Budynek na dzień wizji był zamieszkały przez osoby trzecie.

Suma oszacowania wynosi 293.600,00zł,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 220.200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29.3600zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej