KM 54/15

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy ogłasza, że: w dniu 24-08-2017 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie, mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużników: Edyta i Maciej Cegłowskich na zasiadzie wspólności ustaw. majatkowej małżeńskiej położonej: 64-212 Siedlec, GRÓJEC WIELKI, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1E/00048584/8.

jt.nieruchomość gruntowa (działka nr 90/6 o pow.0,0515 ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk.143 m2 z pom. gospodarczym (garaż i kotłownia) o pow. 33 m2. Budynek jest jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem mieszkalnym; dach drewniany kryty dachówką, okna PCV, drzwi drewniane, budynek otynkowany. Wyodrębnione pomieszczenia: parter – pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka, korytarz, garaż i kotłownia; piętro – 4 pokoje, łazienka, korytarz. Stan techniczny: dobry, standard: podwyższony. Teren częściowo ogrodzony, niezagospodarowany. Sieci: energetyczna, wodociągowa, ks do szamba. Działka stanowi teren rekreacyjno-wypoczynkowy.
UWAGA: Budynek jest niezamieszkały.
Dojazd do nieruchomości z drogi gruntowej dz. nr 90/9 (nieodpłatna służebność gruntu).

Suma oszacowania wynosi 413.000,00zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 275.340,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 41.300,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej