KM 466/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.01.2024 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

położonej pod adresem: 64-212 Siedlec, ŻODYŃ, ul. Główna 45 dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1E/00025308/3
będącej własnością dłużników: Krzysztof i Renata małż. Różańscy na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.

jt. nieruchomość gruntowa (działka nr 58 o pow. 0,0600 ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, parterowym z poddaszem nieużytkowym, wykonanym w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 49,10 m2. Układ: altana, korytarz, kotłownia, pokój, kuchnia, łazienka. Fundamenty ceglano-kamienne, ściany murowane z cegły ceramicznej, strop drewniany, dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką cementową; stolarka okienna PCV; drzwi zewnętrzne – metalowe, wewnętrzne – płytowe; tynki cementowo-wapienne, częściowo gipsowane; ściany malowane emulsyjne, w sanitariatach płytki; podłogi: płytki, panele, wykładziny. Instalacje: wodociągowa, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania (piec węglowy). Rok budowy: lata 10-te XX wieku. Stan techniczny: średni. Standard: przeciętny.
Teren gruntowy, dojście do budynku częściowo utwardzone, teren ogrodzony betonowym parkanem. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Media: woda, prąd, kanalizacja sanitarna. Dojazd: drogą utwardzoną – bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
UWAGA: Budynek na dzień wizji zamieszkały.
UWAGA: W dziale III KW widnieje ograniczone prawa rzeczowe, z którego służebnik nie korzysta.

Suma oszacowania wynosi 135 120,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 340,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 520,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska O/Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywołania: 101340 zł
Data licytacji: 2024-01-09