KM 1764/15

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy ogłasza, że: dnia 21-05-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się
druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

należącego do dłużników: Iwony i Mirosława małż.Walkowiak położonego: 64-200 Wolsztyn, ŚWIĘTNO, ul. Szkolna 5/1, dla którego Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych KW PO1E/00044480/1 (KW gruntowa PO1E/00036858/3 – działka nr 117/2) wraz z udziałem do 139/1000 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu i własności części wspólnych budynku.
jt. lokal mieszkalny położony na parterze, budyneku 5-ciolokalowego, ok. 100 letniego, który jest murowany, piętrowy podpiwniczony, z dachem wielospadowym. Stan techniczny budynku średni. Powierzchnia lokalu 36,49 m2 lokalu (1 pokój, kuchnia, łazienkia, przedpokój i spiżarka. Okna PCV, podłogi: deski i ceramika. Stan techniczny lokalu: dobry, standard: poniżej średniego (widoczne zawilgocenia). Instalacje: elektryczną, wodno-kan. z sieci, co z kotłowni wspólnej.
Suma oszacowania wynosi 79.000,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 52.670,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7.900,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska O/Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej