KM 1552/15

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-08-2017r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie, mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości
bęącej własnością dłużnika: Wojciech Janik, położonej: 64-200 Wolsztyn, Nowa Dąbrowa, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych KW PO1E/00033247/6;

jt. nieruchomość gruntowa (działki nr 68/1 i 68/2 o łącznej pow.1,0940 ha) zabudowana: b.mieszkalnym (pu=79 m2, wiek ok. 80 lat, b. parterowym; 3 pokoje, korytarz, skrytka, weranda, kuchnia i łazienka wydzielona w budynku gosp.), b.mieszkalnym w budowie (pu =195m2,b. murowany, parterowy, z poddaszem mieszkalnym, cz. podpiwniczony z dachem stromym; 6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, pom. gospod. i piwnica; brak instalacji), b.gospodarczym z garażem (pzab= 93 m2), budynek stodoły (pu=43 m2), b. gospodarczymi (kurnik, pom.gospodarcze, wiata o łącznej pow. zabud. 96 m2), pieczarkarnią z 3 tunelami (z kotłownią – pu=295 m2) oraz pieczarkarnią z 1 tunelem (pu=75 m2). Działki uzbrojone w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.
Uwaga: Nieruchomość obciążona służebnością mieszkania, na rzecz Konstancji Michalak oraz jej rodziców Józefa i Ireny małż. Janik. Służebność mieszkania określono na kwotę 45.000 zł.

Suma oszacowania wynosi 395.000,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 263.340,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 39.500,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej