KM 1532/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.01.2024 r. o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę pod adresem Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn w sali nr 15, odbędzie się

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
wraz z udziałem 1/6 części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntowej nr 329, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO1E/00029200/4.

położonego pod adresem: 64-212 Siedlec, Godziszewo 34/4, dla którego Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1E/00055330/5
będącego własnością dłużnika: Danuta Matysik.

jt. lokal mieszkalny nr 4 w budynku wielorodzinnym nr 34 (budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym, wybudowany w latach międzywojennych), położony jest na parterze; składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, skrytki, 3 korytarzy i sieni. Powierzchnia użytkowa lokalu: 63,30 m2. Opis pomieszczeń: tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne, częściowo gipsowane; wykończenie ścian: malowanie emulsyjne, malowanie olejne, tapeta, płytki ceramiczne; wykończenie podłóg: panele, płytki; stolarka okienna: pcv.
Drzwi: zewnętrzne – drewniane, wewnętrzne – płytowe. Instalacje: wodociągowa, energetyczna, ciepłej wody (z wymiennika), kanalizacji sanitarnej, ogrzewanie piecowe (piec na drewno), trzon kuchenny, gaz z butli. Stan techniczny budynku: średni. Standard lokalu: do remontu. Funkcjonalność lokalu: przeciętna. Warunki utrzymania lokalu: zadawalające. Do lokalu przynależy pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. użytk. 13,61 m2.
UWAGI: Lokal na dzień wizji zamieszkały; jedno z pomieszczeń pomocniczych zaadaptowane na pokój.

Suma oszacowania wynosi 114.700,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86.030,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.470,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska O/Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Cena wywołania: 86030 zł
Data licytacji: 2024-01-09