KM 1070/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI
udziału 1/3 części LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2023 r. o godz. 19:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

druga licytacja udziału 1/3 części nieruchomości
stanowiącej własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
wpisanego w rejestrach spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa „Zjednoczenie”

położonej pod adresem: 64-200 Wolsztyn, ul. Konopnickiej 16/1, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1E/00046928/8,
stanowiącej własność dłużnika Rajmund Adam – do udziału 1/3 części.

jt. lokal mieszkalny nr 1 w budynku 16 o pow. użytkowej 52,00 m2., położony na parterze; składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, gipsowane, malowanie emulsyjne, w sanitariatach płytki, na podłogach wykładzina PCV, okna PCV, drzwi płytowe. Instalacje: wodociągowa, energetyczna, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, telefoniczna, domofon. Do lokalu przynależna jest piwnica. Budynek mieszkalny nr 16 jest wielorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, 5-kondygnacyjny, podpiwniczony, Stan techniczny budynku: zadawalający. Standard lokalu: gorszy (lokal do częściowego remontu). Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna.
UWAGA: lokal jest zamieszkały.

Suma oszacowania udziału 1/3 części wynosi 60.900,00 zł,
cena wywołania udziału 1/3 części jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40.600,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 6 090,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska O/Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Cena wywołania: 40600,00 zł
Data licytacji: 2023-04-26