KM 1058/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2023 r. o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

położonej pod adresem: 64-212 Siedlec, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1E/00012887/1, będącej własnością dłużnika: SYLWIA KLUJ.

jt. nieruchomość gruntowa (działki nr 84/3, 85/3 i 819 o pow. łącznej 5855 m2) tworzące obszar o kształcie nieregularnym. Teren ogrodzony, cześciowo utwardzony betonem. Dojazd drogą utwardzoną – bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość zabudowane budynkami:
– budynek mieszkalny nr 1: b. w zabudowie zwartej, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony.
Powierzchnia użytkowa: 230,76 m2. Układ: PIWNICA: suszarnio-pralnia, sauna, kotłownia, 2 skrytki, komunikacja, PARTER: kuchni, pokój dzienny, salon, łazienka, wc, holl, garderoba, skrytka, komunikacja, PIĘTRO: salon, 2 sypialnie, 2 pokoje, garderoba, łazienka, komunikacja + 2 tarasy, PODDASZE: strych użytkowy. Instalacje: wodociągowa, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, gazowa, co gazowe. Stan techniczny: zadowalający, standard: przeciętny.
– budynek mieszkalny nr 2: b. mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia, adaptowany z budynku gospodarczego. Powierzchnia użytkowa: 135,00 m2
Układ: PARTER: łazienka z wc, kuchnia, sypialni, 2 pokoje, komunikacja, PODDASZE: strych. Instalacje: wodociągowa, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, gazowa, co gazowe. Stan techniczny: zadowalający. Standard: przeciętny.
– budynek garażowy: b. w zabudowie wolnostojącej, parterowy, niepodpiwniczony. Pow. użytkowa: 54,80 m2. Instalacje: energii elektrycznej. Stan techniczny zadowalający.
– kompleks budynków produkcyjno-magazynowych: budynki w zabudowie wolnostojącej i zwartej, parterowe, bez podpiwniczenia, użytkowane do produkcji suszu kasztanowego. Stan techniczny zadowalający. Zestawienie budynków: b. gospodarczo-biurowy o pow. 84,26 m2, wiata i kotłownia o pow. 55,39 m2, suszarnia z wiatą – halą o pow. 281,67 m2, suszarnia z wiatą – budynek gospodarczy o pow. 40,56 m2, suszarnia z wiatą – wiata o pow. 291,60 m2, b. magazynu przy suszarni z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 116,03 m2.

Suma oszacowania wynosi 2.251.070,00 zł, cena wywołania równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.500.720,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest w kwocie 225.110,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska O/Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywołania: 1500720,00 zł
Data licytacji: 2023-12-20