68/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2023 r. o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

położonej pod adresem: 64-211 Obra, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1E/00026965/3.
będącej własnością Piotra i Małgorzaty małż. Ceglarek na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

jt. nieruchomość gruntowa (działka nr 682 o powierzchni 600 m2) zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej (budynek skrajny), parterowym z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym o pow. użytkowej 82,00 m2. Układ funkcjonalny: łazienka, 5 pokoi (w tym 1 przejściowy), pomieszczenie gospodarcze, piwnica + altana, w której znajduje się kuchnia. Konstrukcja: fundamenty betonowe, ściany murowane, strop drewniany, dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką cementową, schody drewniane. Wykończenie obiektu: tynki cementowo-wapienne. Stolarka okienna: PCV oraz drewniana starego typu. Stolarka drzwiowa: zewnętrzna – metalowa, wewnętrzna – płytowa; ściany malowanie emulsyjne, boazeria, w sanitariatach częściowo płytki; podłogi: płytki, deska, lastrico, wykładzina dywanowa oraz PCV. Instalacje: wodociągowa, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania (piec gazowy), gazowa, odgromowa. Wiek budynku: lata 60-te XX wieku. Stan techniczny: średni (widoczne ubytki na suficie). Standard: gorszy (formalnie brak kuchni + pokój przechodni).
Działka o kształcie nieregularnym, ukształtowanie terenu płaskie. Teren działki gruntowy, dojście do budynku oraz wjazd utwardzone. Teren ogrodzony metalowym parkanem z bramą i furtką od frontu. Otoczenie: zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Dojazd: drogą utwardzoną – bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
UWAGA: Budynek zamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 189.390,00 zł,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142.050,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 940,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska O/Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywołania: 142050 zł
Data licytacji: 2023-12-20